czyłość dioda pojemnościowa

Variable capacitance diode
wspolczynnik przestrajania dioda pojemnosciowa
11778079_830582913715666_119182482_n