11778079_830582913715666_119182482_n

Variable capacitance diode
czyłość dioda pojemnościowa
modulacja częstotliwości dioda pojemnościowa