tensometr strunowy

strain gauge
tensometr mechaniczny
tensometr optyczny