rozety tensometryczne

strain gauge
Zaznaczenie_055
klejenie tensometru