mostek tensometryczny wheatstona

strain gauge
tensometr optyczny
Zaznaczenie_057