variabla capacitance diode

Variable capacitance diode
modulacja częstotliwości dioda pojemnościowa