czyłość dioda pojemnościowa

Variable capacitance diode
wspolczynnik przestrajania dioda pojemnosciowa
Varicap characteristics