rodzaje mostkow wheatstona

strain gauge
Zaznaczenie_058
Zaznaczenie_060